Zajímavosti v Prokopském údolí

1. Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel patří mezi nejstarší v Čechách. Z původně románské stavby se dochovala jen západní apsida s románskou věží a sdruženými okny.

2. Kaple na hřbitově v Řeporyjích

Na počátku 20. století byl vybudován v Řeporyjích nový hřbitov. Později, patrně ve dvacátých letech, na něm byla postavena husitská kaple, která byla nedávno opravena.

3. Statek (samota) Opatřilka

Původně viniční usedlost z počátku 18. století byla v majetku jezuitského řádu. Nyní je využívána jako obytný dům.

4. Nový mlýn

Na tomto místě stával mlýn nejméně od počátku 17. století, za třicetileté války však úplně zpustl a roku 1787 byl na jeho místě postaven nový (odtud pojmenování mlýna), který se dochoval dodnes.

5. Studánka u Červeného lomu

O tuto hezky upravenou studánku pečují místní zahrádkáři. Voda z ní je velmi kvalitní podle všech norem.

6. Kaple v Holyni

Byla postavena roku 1861 díky paní Marii Novotné. Je zasvěcena Janu Křtiteli.

7. Kříž (u sídliště Barrandov)

Kříž z růžového sliveneckého mramoru označuje bývalou křižovatku cest.

8. Barokní statek (chalupa Na Troníčku)

Pochází z doby před třicetiletou válkou, ale několikrát vyhořel, proto byl opakovaně přestavěn. Blízko je Novoveská Studánka, sice ne příliš citlivě upravená, ale zato s výbornou vodou.

9. Horův mlýn

Je sice památkově chráněný objekt, který jako jediný v okolí přečkal třicetiletou válku, ale jak to vypadá, nepřečká nynějšího soukromého majitele.

10. Jinonický zámek

Zmínky o Jinonickém dvorci jsou již z roku 1088, až do třicetileté války zde byla tvrz. Na barokní velkostatek ji nechal přestavět J. A. Schwarzenberg. Pozdější klasicistní úprava je z roku 1815.

11. Butovické hradiště

Hradiště s rozlohou přes 9 ha bylo obýváno již v mladší době kamenné, před 6 000 lety. Osídlení trvalo až do 9. století n.l. Byly zde nalezeny četné zlomky keramiky, dodnes jsou patrné dva obranné valy.

12. Zvonice u kostela sv. Vavřince

Z původní románské stavby z konce 11. století se zachovala část zdiva a dvě okna. Byl přestavěn v pseudorománském slohu roku 1894.
Poblíž stojí částečně zděná a částečně dřevěná zvonice se šindelovou střechou.

13. Studánka Stydlá voda

Ve vodě prýštící z tohoto pramene je rozpuštěné velké množství vápníku, který se usazuje na větvičkách či listech ve vodě v podobě travertinu.

14. Dalejský mlýn

V těchto místech stával jeden z několika mlýnů v Prokopském údolí. Později se z něj stal velmi známý hostinec navštěvovaný mnoha výletníky. Do nedávné doby zde vyvěral pramen, nyní není na povrchu

15. Kostel sv. Prokopa

V těchto místech stával barokní kostel sv. Prokopa, byl zbourán v roce 1966. Poblíž byla Svatoprokopská jeskyně – nejdelší jeskyně v Praze a zároveň údajné obydlí sv. Prokopa, které později využívali mnozí poustevníci. Jeskyně zanikla díky těžbě vápence na přelomu 19. a 20. století.

16. Kříž

Tento kříž postavený roku 2003 odborem ochrany prostředí MHMP má připomínat kostel sv. Prokopa. Je na nepřístupné skále dost vzdálené od místa, kde kostel stával.

17. Kříž

Dřevěný kříž jsme postavili roku 1998 u bývalé cesty ke kostelu sv. Prokopa na místě, kde od roku 1995 pořádáme Svatoprokopskou pouť, která navazuje na několikasetletou tradici.

18. Studánka Na Krajcperku (pod Barrandovem)

Ze šesti pramenů zaznamenaných v 19. století je nyní patrný jen jeden. Jeho pramen je upraven a pravidelně čištěn místními obyvateli.

19. Viadukt Pražského Semmeringu

Je součástí náročné trati zdolávající převýšení 150m, která byla vystavěna v letech 1870-1872. Nedopatřením nebyl dlouho tento most zapsán jako kulturní památka.

20. Sv. Jan Nepomucký v Hlubočepích

21. Historické jádro Hlubočep

Barokní socha Ukřižovaného od známého sochaře Kohla – Severy je nyní ve sbírkách Národní galerie. Na jejím místě je informační panel a jednáme o zhotovení repliky této sochy a o jejím umístění v Hlubočepích. Raudnitzův dvůr vznikl jako hospodářská usedlost na místě původní tvrze z roku 1571. V osmiboké věžičce je prozatím umístěn zvon patřící k soše Ukřižovaného. Hansfalkovský dvůr je pozdně klasicistní venkovské sídlo postavené v polovině 19. století. Za touto budovou je zajímavý park z konce 19. století upravený podle návrhu významného zahradního architekta Františka Thomayera.

22. Viadukt U Srpečku

Tento 21 metrů vysoký viadukt má šest kamenných oblouků a střední ocelovou část. Byl to první úsek Pražského Semmeringu, který byl zapsán jako kulturní památka, o zapsání dalších částí se jedná již mnoho let.

23. Usedlost Slovanka

Původně barokní stavba z roku 1726 byla přestavěna roku 1862 a i později upravována. Na místě původní hospodářské budovy stojí vila Patricie z roku 1874.

24. Pramen nad Zlíchovem

Tento vydatný pramen zásoboval vodou barokní kašnu v bývalém zájezdním hostinci u Helmychů – poblíž dnešní točny tramvají Hlubočepy.

25. Děvín

Zde prý stával hrad Děvín známý z pověsti o dívčí válce. Výzkumy je na tomto místě doložený hrad z první poloviny 14.století. Jeho zbytky podlehly zkáze, když sloužily jako terč pro cvičnou dělostřelbu v 16. století. Na svahu pod Dívčími hrady u železniční trati vyvěrá pramen známý jako studánka Karlštejnka.

27. Kostel sv. Filipa a Jakuba

Původně zde stála pozdně románská kaple sv. Štěpána ze 13. století, z ní se dochovala vzácná renesanční dřevořezba, která je nyní ve sbírkách Národní galerie. Kaple byla roku 1713 přestavěna na barokní kostel. Ten se proslavil díky novému zpracování večerníčku Broučci. Na návrší u kostela stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století.
Ve svahu pod kostelem je pískovcový sloup se sochou Panny Marie Svatohorské.

28. Barrandovské terasy

Tato známá a pozoruhodná funkcionalistická stavba vznikla v letech 1927 – 30 podle návrhu architekta Maxe Urbana. Poslední léta chátrala kvůli vleklým dědickým sporům a nyní je vypracován návrh na vystavění hotelového komplexu na tomto místě.

29. Kaple Panny Marie Bolestné

Kaple byla vystavěna pravděpodobně roku 1742 při stavbě silnice podél Vltavy. Na počátku 20. století  ji Marie Hergetová, dcera majitele lomů, nechala přebudovat kongregací beuronů z Emauz. Díky tomu je tato kaple ukázkou unikátního beuronského slohu, ve kterém jsou v Praze vybudovány jen tři stavby.

30. Kříž

U silnice k Lochkovu je mohutný kříž z růžového sliveneckého mramoru.

31. Kříž

Další kříž stojí na křižovatce ulic K Holyni a Ke Smíchovu.

32. Kostel Všech svatých

Je to raně gotická stavba ze 13. století zachovaná v původním stylu včetně žebrové klenby. Kolem kostela je gotická ohradní zeď, do níž byla roku 1790 vestavěna klasicistní márnice se sochami sv. Doroty a Piety. Před kostelem stojí kříž.

33. Malá Chuchle

Kostel Panny Marie ze 13. století byl barokně přestavěn roku 1774. Bývaly zde známé lázně, vznikly na počátku 18. století. Největší rozkvět zažily v polovině 18. století pod správou cisterciáků ze Zbraslavského kláštera. Podle převora Theodora byly také nazývány Theodorovy lázně. Dnes bývalé lázeňské budovy patří vysoké škole zemědělské.

34. Kaple

Nad léčivým pramenem, jehož patronkou je Zbraslavská Madona byl roku 1753 umístěn její reliéf. V roce 1760 zde byla postavena kaple.

35. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Barokní kostel byl údajně založen polským šlechticem jako poděkování za vyléčení v blízkých lázních roku 1729.