Prokopské údolí

Prokopské údolí je údolí nacházející se na jihozápadě Prahy, na Praze 5. Jedná se o přírodní rezervaci, která má rozlohu 101 hektarů, z toho je asi polovina lesa. Rezervace je součástí Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Jde o jakýsi výběžek Českého krasu, nadmořská výška je v rozmezí 220 a 330 m n.m.

Prokopské údolí a příroda

Nachází se zde velké bohatství zkamenělin, menší krasové jevy a také významné geologické odkryvy. V minulosti se zde nacházely průmyslové podniky zpracovávající vápenec. V blízkosti se zde totiž nacházely vápencové lomy (od počátku 19. století). V době 2. sv.v. se zde nacházely různé podzemní prostory, které byly později zasypány.

Vegetace odpovídá charakteru vápencových hornin a pískovců a také lidské činnosti. Prokopské údolí je bohaté na drobnější druhy, např. hmyz a plže. V minulosti byla oblast hojně využívána jako pastviny, kozy se sem občas dováží na tzv. "řízenou pastvu", která slouží k udržování plochy.

Prokopské jezírko

Prokopské jezírko se též často nazývá Hlubočepské jezírko. Vzniklo v roce 1905 ve vytěženém vápencovém lomu v Hlubočepích. Je maličké, má jen 0,25 ha a max. hloubku 3,5m. Najdeme v něm okouny, na hladině můžeme vidět labutě a kachny. Je napájeno a odvodňováno spodními vodami.