• 1

Prokopské údolí má velice dlouhou historii. Sahá až do hlubin času, kdy se zde v prvohorním moři proháněli trilobiti a jim podobní. Ještě hlouběji nás může zavést sledování výsledků horotvorných procesů. Ale to je doba už opravdu hodně, hodně dávná.

Prokopské údolí - osídlení

V Prokopském údolí žili pravěcí lidé a samozřejmě celá řada dalších jejichgenerací. Na známém Butovickém hradišti je prokázáno osídlení od mladší doby kamenné s vrcholným rozkvětem v 9. století. I v dalších dobách zde žili lidé a stopy po nich jsou v různé míře zachované dodnes. Zatím nejvíce lidé ovlivnili údolí během 19. století, kdy zde ve velkém probíhala těžba vápence. Údolí tak po mnoho staletí získává tvář, kterou mu vtiskují lidé v krajině žijící i ti, co jen procházejí. A krajina se na oplátku vtišťuje do jejich duší.

Prokopské údolí - příroda

Prokopské údolí, z poloviny zalesněné, s sebou nese dědictví předchozích činností: těžba a pastvectví. Flóra zde odpovídá vápencovému a pískovcovému terénu, z fauny jsou zde zajímavé zejména druhy hmyzu a plžů. Ze stromů se zde setkáme s modříny, borovicemi, smrkem, duby, co se zvířat týče, kromě motýlů a brouků můžeme v Prokopském údolí vidět obojživelníky jako např. ještěrky, ropuchy a skokany.

Ze savců jsou zde zastoupeni ježci, hraboši, rejsci, vevrky a netopýři.

Prokopské údolí - ohrožení

Blízká zástavba a nevhodné chování návštěvníků značně ohrožuje prostředí Prokopského údolí: venčení psů, odhazování odpadků, splachy z ulic atd. - to vše negativně ovlivňuje přírodu Prokopského údolí. V kontaminovaném potoce přežívají už jen ty nejodolnější druhy, ačkoliv zde proběhlo několik pokusů o oživení.